Ambitiøs beskæftigelsesminister til rådsmøde

Tirsdag d. 6. juni gæstede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen rådsmødet for at fremlægge sine visioner for, hvordan flere mennesker med handicap kommer på arbejdsmarkedet.
 
Beskæftigelsesministeren gjorde et godt indtryk på rådet, da han viste klare ambitioner på området og en vilje til at rydde de barrierer af vejen, der forhindrer mennesker med handicap i at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Desuden inviterede ministeren rådet til at komme med konkrete forslag til, hvordan dette kan ske.
 
”Det var meget positivt, at ministeren havde en klar vision om, at flere mennesker med handicap skal i arbejde, og at dette skal ske i en nær fremtid. Jeg er glad for, at han lyttede til rådets forslag og opfordrede os til at komme med endnu flere,” siger Anette Laigaard, formand for Det Centrale Handicapråd.
 
Nogle af de forslag, der kom på bordet, var blandt andet, at handicaporganisationerne skal inddrages bedre, at jobansøgere med handicap skal have et kompensationsbevis, der beskriver, hvilken støtte personen har mulighed for at få, at sagsbehandlingen skal gå hurtigere, når jobbet er i hus, og at jobcentrene skal have mere viden om handicap. Rådet vil sende en liste med disse og en række andre forslag til ministeren inden sommerferien.
 
Kommunale handicapråd spiller vigtig rolle
KL’s socialpolitiske udspil ’Fælles om fremtidens socialpolitik’ blev også drøftet til rådsmødet.
Rådet var særligt optaget af, hvordan udspillet kan blive til virkelighed i den kommunale praksis, og satte stor pris på KL’s invitation til dialog med alle aktører om udviklingen af socialpolitikken. I den forbindelse var der bred enighed om, at de kommunale handicapråd spiller en vigtig rolle.
 
”De kommunale handicapråd er en vigtig aktør i udviklingen af kommunens indsats for borgere med handicap og bør selvfølgelig indgå i udviklingen af området. Vi har derfor taget initiativ til et samarbejde med KL og DH, som skal udmunde i inspiration til de kommunale handicapråd. Det, tror jeg, kan blive rigtigt gavnligt, og jeg ser frem til samarbejdet,” fortæller Anette Laigaard. 
 
Næste rådsmøde finder sted 3. oktober.
 
Tirsdag, 13 juni, 2017