Gode erfaringer fra kommunale handicapråd

Mandag den 4. september holdt Det Centrale Handicapråd sammen med KL og Danske Handicaporganisationer et dialogmøde, hvor en række kommunale handicapråd delte deres erfaringer omkring, hvornår deres arbejde fungerer godt, og hvornår det kan være udfordrende.
 
”Jeg føler, at politikerne lytter, fordi det giver ekstra vægt, at en udtalelse kommer fra handicaprådet, i forhold til hvis den bare kommer fra en enkelt person. Men i handicaprådet er vi også bevidste om, at ingen gider høre på os, hvis vi bare sidder og brokker os, så vi forsøger at være konstruktive,” fortalte Jeppe Bülow-Lehnsby, der er medlem af handicaprådet i Rudersdal Kommune. 
 
Handicaprådene, der består af både politikere og repræsentanter fra forskellige handicaporganisationer, er et vigtigt forum for kommunernes fokus på handicapområdet. I starten af 2018 kommer der nye handicapråd som følge af kommunalvalget den 20. november. Erfaringerne fra dialogmødet skal blandt andet give inspiration til, hvordan de nye handicapråd kan klædes godt på til den vigtige opgave, de skal løfte i kommunerne. 
 
Handicaprådene skal være mere attraktive
Til dialogmødet kom der mange gode forslag på bordet til, hvordan handicaprådene kan blive endnu stærkere spillere i rundt om i kommunerne. Blandt andet blev det foreslået, at handicaprådene kan have et introforløb, der giver nye medlemmer en grundig introduktion til opgaven. Men det blev også understreget, at der er brug bedre kendskab til rådenes arbejde, allerede inden rådsmedlemmerne bliver udpeget, så politikerne får øjnene op for det attraktive i at sidde på posten.
 
”Det er vigtigt, at politikerne får en forståelse for, at handicaprådet er et vigtigt råd og prioriterer det. Som politiker er det en stor hjælp, fordi man bliver klædt bedre på til at gå ind i sager, da medlemmerne af handicaprådet har en masse tråde ud til de personer, problemstillingerne handler om,” forklarede Jutta Lundqvist Nielsen, der selv sidder som politiker i Kerteminde Kommunes Handicapråd.
 
Det Centrale Handicapråd, Danske Handicaporganisationer og KL vil arbejde videre med de mange input, så de nye handicapråd får en god start.

 

Medlemmer fra kommunale handicapråd diskuterer succeser og udfordringer

Det var engagerede medlemmer fra handicaprådene, der var mødt op for at fortælle om deres arbejde i kommunerne.

Onsdag, 6 september, 2017