Høringssvar til diskriminationsforbud

Den seneste tid har der været meget debat om regeringens udspil til et diskriminationsforbud, der skal gælde for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd ser forbuddet som et vigtigt skridt i den rigtige retning, da det sender et klart signal om ligebehandling, respekt og tolerance. I sit høringssvar understreger rådet dog vigtige elementer, der er afgørende for, om forbuddet får den ønskede effekt:

Rimelig tilpasning: FN’s handicapkomite har opfordret Danmark til at lave et forbud, hvor manglende rimelig tilpasning anses for diskrimination. Desuden findes der allerede et krav om rimelig tilpasning på arbejdsmarkedet.

Kommunikationsindsats: Forbuddet bør følges op af en kommunikationsindsats, så både private og offentlige virksomheder, handicaporganisationer, brancheforeninger og mennesker med handicap selv får kendskab til de rettigheder og pligter, der følger af loven.

Evaluering af effekt: Efter tre år skal det evalueres, om loven har haft den ønskede effekt i forhold til at beskytte mennesker med handicap mod forskelsbehandling. Evalueringen bør også fokusere på lovens betydning for udvikling af befolkningens og samfundets holdninger til handicap.

 

Læs hele høringssvaret fra Det Centrale Handicapråd:
/sites/default/files/R%C3%A5dets%20h%C3%B8ringssvar%20om%20forbud%20mod%20forskelsbehandling.docx

 

Tirsdag, 26 september, 2017