Program for årsmøde 2015

09.30 – 10.00
Ankomst og indskrivning

 

10.00 – 10.30

Hvem er vi, og hvad byder dagen på?

 

Årsmødet skydes i gang

Journalist, Anja Bo, og formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær

 

Dagens første afstemning

Hvem er samlet i dag?

 

10.30 – 11.45

Tema: Demokratisk ligeværd

 

Intro og afstemning

Betydningen af demokratisk ligeværd

 

Hvorfor er der grupper, der ekskluderes fra det demokratiske ligeværd?

Ph.d. studerende Anne Engelst Nørgaard, Institut for Kultur og Samfund, Århus Universitet

 

Samfundets syn på personer med handicap gennem tiderne

Ekspert i handicaphistorie, dr.pæd. Birgit Kirkebæk

 

Paneldebat: Hvordan kommer vi i mål med demokratisk ligeværd?

Direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen

Ekspert i handicaphistorie, dr. Pæd., Birgit Kirkebæk

Ph.d. studerende, Anne Engelst Nørgaard, Institut for Kultur og Samfund, Århus Universitet

Formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen

Formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær

 

Afstemning

 

11.45 – 12.45 

Frokost

 

12.45 – 14.25

Tema: Holdninger – Hvor står vi?

 

Intro og afstemning

De væsentligste fordomme om mennesker med handicap

 

Hvorfor er holdninger vigtige?

Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen

 

Præsentation af foreløbige resultater af ny undersøgelse om holdninger

Hvilke holdninger til handicap hersker på arbejdspladsen, i det sociale liv og på uddannelsessteder?

 

Debat og afstemning

Hvilke fordomme er vigtigst at flytte?

 

14.25 - 14.45

Kaffe og Kage

 

14.45 – 16.00

Tema: Holdninger – Hvad gør vi nu?

         

Intro

De gode eksemplers magt

 

Mediernes betydning for holdningen til personer med handicap og løsningsforslag

Cand.mag. i film- og medievidenskab, Sarah Glerup

 

Præsentation af initiativer, der kan være med til at sikre et mere inkluderende samfund

-   Flere med handicap i medieverdenen

DR’s sportschef, Jacob Kwon, og kommende reporter til de Paralympiske Lege 2016, Anders Kolbo

 
-   Branding – hvordan kommunikerer de, der repræsenterer en minoritet?

Sigrid Stilling Netteberg, næstformand i SUMH, og Anna Wandel-Petersen fra LGBT Ungdom 

 

-   Inklusion i skolen

Næstformand for Skole og Forældre, Finn Juel Larsen

 

Afstemning

Hvad kan flytte holdninger og fordomme?

 

Afrunding

Formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

 

 

Torsdag, 18 december, 2014