Ses vi til Folkemødet?

Igen i år deltager Det Centrale Handicapråd i Folkemødet. Vi synes, det er vigtigt at sætte handicappolitiske spørgsmål på dagsordenen og diskutere, hvordan vi finder de bedste løsninger for mennesker med handicap, så alle bliver inkluderet i samfundet og får størst mulig livskvalitet.

Her kan du læse mere om de debatter, som rådets formand, Anette Laigaard, deltager i.

Vi håber, du har lyst til at kigge forbi!

 

Torsdag d. 15. juni, kl. 14.30 – 15.30

Debat: Få de rette kompetencer i spil - for mennesker med handicap!

Beskrivelse: Hvad gør vi ved tillidskløften mellem sagsbehandlere og borgere? Mange borgere med handicap føler sig ikke hørt, og oplever, at sagsbehandlerne ikke har den nødvendige viden om handicap og relevante tilbud. Det viser en undersøgelse, som Det Centrale Handicapråd fik gennemført i 2015. Undersøgelsen viser også, at mange sagsbehandlere selv vurderer vidensniveauet om borgerens specifikke handicap forholdsvis lavt. Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at sagsbehandlere gør en stor indsats for at yde den bedste hjælp. Men hvilke kompetencer skal de fagprofessionelle egentlig have, for at give borgerne den rette hjælp, og dermed også den bedste livskvalitet? Og hvilke kompetencer har borgeren brug for i forhold til at kende sin egen situation og efterspørge den rette hjælp? Vi vil diskutere, hvilke kompetencer både professionelle og borgere skal besidde for at bryde tillidskløften og i stedet samarbejde om at finde frem til den bedste og mest meningsfyldte hjælp til den enkelte borger.

Arrangør: Dansk Socialrådgiverforening og Det Centrale Handicapråd

Læs mere: https://kalender.brk.dk/event/user-view/24704?redir=%23eidx_1

 

Torsdag d. 15. juni, kl. 16.30 – 17.15

Event: #Talop på tværs

Beskrivelse: Professionshøjskolerne uddanner mennesker, der har stor betydning for samfundet, blandt andet sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter, pædagoger og lærere. Professioner, som til daglig gør en stor indsats, også i det tværprofessionelle samarbejde. Folkemødet handler i høj grad om at stille kritisk skarpt på emner i samfundet. Et perfekt koncept når der skal tændes op under debatterne. Men under #Talop vender vi for en kort stund det hele på hovedet og fokuserer på alt det, der rent faktisk fungerer, men som sjældent får den ros, det fortjener. Vær med, når betydningsfulde organisationer med konkrete eksempler fra hverdagen anerkender de vigtigste mennesker i vores velfærdssamfund og deres evne til at samarbejde på tværs til gavn for borgerne og brugerne. Er du selv professionsuddannet, så kom forbi og modtag et velfortjent skulderklap og en folkemødedrink i Strandbaren.

Arrangør: Professionshøjskolerne

Læs mere: https://kalender.brk.dk/event/user-view/22086?redir=

 

Fredag d. 16. juni, kl. 12.00 – 12.45

Debat: Konventionens betydning for personer med psykiske lidelser?

Beskrivelse: Konventionen omfatter personer med handicap, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Stadig flere personer berøres af psykiske lidelser, og undersøgelser dokumenterer, at risikoen for eksklusion fra samfundslivet er større for personer med psykiske lidelser end for personer med fysiske handicap. Diskrimination af rettigheder, herunder stigmatisering i form af fordomme og manglende viden, spiller her en vigtig rolle. Hvordan går det med at omsætte de basale begreber som inklusion, rimelige tilpasninger og tilgængelighed i konventionens forstand i praksis over for personer med psykiske lidelser til fremme af et mere rummeligt samfund og arbejdsmarked. Hvordan går det med at inkludere personer berørt af psykiske lidelser i Det centrale Handicapråds almene arbejde for at fremme vilkår for personer med handicap?

Arrangør: Stop Fattigdom Nu / EN AF OS

Læs mere: https://kalender.brk.dk/event/user-view/23023?redir=%23eidx_0

 

Fredag d. 16. juni, kl. 14.00 – 15.00

Debat: Hvordan undgår vi at tabe udsatte børn og unge? / Nye veje for sociale indsatser

Beskrivelse: Hvert 4. barn, der har været anbragt, har forsøgt selvmord. Det svarer til 5-6 gange flere selvmordsforsøg end blandt andre børn og unge. Det fastslår en ny SFI rapport. Fælles for de fleste anbragte børn er en opvækst i hjem med vold, overgreb og svigt. Det er en svær start på livet, og mange må slås med psykisk sygdom, depressioner, selvskade, misbrug, kriminalitet og selvmordsforsøg. Den barske sandhed er, at hvert 4. barn i hver eneste skoleklasse ender med et liv i udenforskab. Det koster 12 mio. kr. årligt pr. barn eller ung, som bliver tabt i samfundet. Hvordan ændrer vi disse mønstre? Hvad mangler politikere såvel som praktikere viden om på området, så vi kan blive klogere og - i sidste ende - handle anderledes for at få hele og velfungerende mennesker ud af udsatte børn og unge? Kom og deltag i debatten om, hvordan vi kan blive bedre til at dokumentere den sociale indsats i Danmark. Med i debatten er Torsten Geil, Carl Holst, Helle Øbo m.fl.

Arrangør: AskovFonden

Læs mere: https://kalender.brk.dk/event/user-view/22285?redir=%23eidx_3

 

Fredag d. 16. juni, kl. 16.30 – 17.30

Debat: Psykiatri set fra en brugervinkel - erfaringer og debat

Beskrivelse: Ofte når der debatteres psykisk sygdom og behandling i Danmark har eksperterne taleretten. I Psykiatri Plus tror vi på, at det er altafgørende at lytte, når de mennesker, som kæmper med sygdommen, fortæller om deres oplevelser og behov. Vi kan alle blive ramt af en psykisk sygdom, og det er vigtigt, at vi udviser både respekt og omsorg og lytter til de psykisk syge, både når de er i psykosen og ude af den. Vi har inviteret en af de seje personer fra den nationale kampagne ”En af os” til at fortælle om sine oplevelser som syg og give sine bud på behandling blandt andet på bosteder. Der bliver også samtale og debat med en af beslutningstagerne på området, idet vi har bedt formanden for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard om at give sit bud på brugernes involvering.

Arrangør: Psykiatri Plus

Læs mere: https://kalender.brk.dk/event/user-view/25314?redir=%23eidx_0

 

Lørdag d. 17. juni, kl. 9.00 – 10.00

Debat: Hvad kan en blind? - og hvorfor er flere ikke i arbejde?

Beskrivelse: 70 % af mennesker med synshandicap i den erhvervsaktive alder modtager førtidspension. Uddannelsesgraden er markant forringet de seneste 40 år. Nye undersøgelser viser samtidig, at der er store barrierer og stærke fordomme blandt arbejdsgivere og potentielle kolleger i forhold til at ansætte en medarbejder med synshandicap. Vi vil sammen med debatpanelet forsøge at finde nogle svar på, hvorfor så få mennesker med synshandicap er en del af arbejdsmarkedet og ikke mindst, hvordan vi i fællesskab kan ændre den negative udvikling. Du er velkommen til at blande dig i debatten.

Arrangør: Dansk Blindesamfund

Læs mere: https://kalender.brk.dk/event/user-view/22508?redir=

 

Lørdag d. 17. juni, kl. 15.15 – 16.00

Debat: Rehabilitering – hvad er vejen til de gode liv?

Beskrivelse: Gennem årene har rehabiliteringen haft fokus på at hjælpe den enkelte borger til at være en del af arbejdsfællesskabet. Men hvad med borgere, der af den ene eller anden grund ikke kan arbejde? I regeringsgrundlaget bliver det fremhævet, at mennesker uden for arbejdsmarkedet også skal have rammerne for et godt liv. Men hvordan skaber vi disse rammer og giver de bedste betingelser for et liv med indhold og mening? Hvordan sikrer vi rehabiliteringen for borgere, hvor beskæftigelse og selvforsørgelse ikke er en mulighed? Hvilke alternativer er der, når arbejde ikke er en realitet? Er der nogle tiltag, der er mere effektive end andre? Og hvordan får alle netop det, de har brug for? Det er nogle af de spørgsmål, som vi kommer ind på til debatten.

Arrangør: Bruger - Hjælper Formidlingen og Det Centrale Handicapråd

Læs mere: https://kalender.brk.dk/event/user-view/24342?redir=%23eidx_4

Tirsdag, 6 juni, 2017