App – Vejledning til et godt møde

Der kunne udvikles en applikation, som fokuserer på, hvordan man kan få den bedste indgang til mødet med mennesker med forskellige handicap. Med app´en vil både privatpersoner og professionelle fagfolk altid have informationer, der kan fjerne usikkerhed, ved hånden.

App´en kan fungere i samspil med, eksempelvis Handicapportalen, der også indeholder anbefalinger til hvordan man forholder sig, når der er et handicap i spil.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Flere aktører kan tage initiativ til at udvikle app´en.

Man kunne inddrage eksempelvis Living IT Lab eller SUS, og udviklingen kunne foregå i samarbejde med forskellige handicaporganisationer.

INSPIRATION

IBOS – Instituttet for blinde og svagtseende, har en app, der vejleder om ledsageteknik til mennesker med synshandicap - App til Ledsagerteknik.

HVOR KOMMER IDEEN FRA

Ideen kommer fra det brugerinput Det Centrale Handicapråd modtog i forbindelse med den Digitale Høring på Tag Del i 2015.