Demokrati for alle - sådan gør du

I Danmark lever cirka 560.000 personer med handicap. Mange af disse personer har udfordringer med at deltage i demokratiet. Det kan være, fordi...

- man har svært ved at forstå, hvad partierne står for
- man ikke kan bruge partiernes hjemmesider, hvis de ikke er tilgængelige
- man har udfordringer med at udøve sin stemmeret
- offentlige myndigheders materiale og hjemmesider er utilgængelige eller skrevet uforståeligt, så man ikke kan bruge selvbetjeningsløsningerne på nettet.

Vi synes, det er vigtigt, at politiske partier og myndigheder gør deres materiale, hjemmesider og offentlige møder letforståelige og tilgængelige. Så kan de fleste af os nemlig få den forståelse, der gør os til selvstændige individer, der kan deltage i debatter og støtte op om de initiativer, vi hver især kan spejle os i - noget, der er ekstra vigtigt i en tid, hvor der blandt andet sker vigtige prioriteringer, der berører mennesker med handicap.

 

Sådan gør du

Selvom man som parti, offentligt myndighed eller måske virksomhed eller privatperson har de bedste intentioner om at lave letlæst og tilgængeligt materiale, kan det være svært at udføre, hvis man ikke ved hvordan - eller har den bagvedliggende forståelse af, hvorfor det er vigtigt.

Derfor har vi lavet denne side med nyttige links, du kan bruge til at lave dit skriftlige materiale eller din hjemmeside letlæst og tilgængelig. Eller hvis du skal planlægge valgmøder eller andre arrangementer, hvor så mange personer som muligt skal kunne deltage.

I tabellen nederst på siden kan du se hvor mange personer, der kan få glæde af letlæst materiale og tilgængelige hjemmesider og arrangementer.

 

OM LETLÆST MATERIALE:

 

OM TILGÆNGELIGE HJEMMESIDER:

 

OM PLANLÆGNING AF VALGMØDER OG ANDRE ARRANGEMENTER:

 

FAKTA OM HANDICAP

- i denne boks kan du læse om, hvor mange personer, der kan få glæde af letlæst og tilgængeligt materiale, hjemmesider og arrangementer.

 • Antal personer med handicap:
  560.000 personer mellem 16 og 64 år i 2010 vurderer selv at have et handicap eller et længerevarende helbredsproblem. (Kilde: SFI 2009)
 • Antal personer med udviklingshæmning:
  Der lever cirka 36.000 danskere med udviklingshæmning. (Kilde: LEV)
 • Antal ordblinde:
  Omkring 7 procent af den danske befolkning opfatter sig selv som ordblinde. Men langt flere – op mod en million – har utilstrækkelige læsefærdigheder i forhold til de læsekrav, de er stillet over for i hverdagen (Kilde: NOTA 2009)
 • Antal personer med hjerneskade:
  Der skønnes at leve mere end 125.000 mennesker i Danmark med en erhvervet hjerneskade. (Kilde: Sundhedsstyrelsen 2011)
 • Antal blinde:
  Man regner med, at der i Danmark er 50.000 synshandicappede, og at cirka halvdelen, dvs. 25.000, har en synsstyrke på under 10 procent af det normale syn - det er denne gruppe, der betegnes som blinde eller stærkt svagsynede. (Kilde: Dansk Blindesamfund 2012)
 • Antal personer med bevægelseshandicap:
  90.000 danskere i alderen 16-64 år har en funktionsnedsættelse på ben som største handicap (Kilde: SFI, 2008)
 • Valgmateriale til udviklingshæmmede:
  70 procent af adspurgte danskere synes, at der bør udarbejdes valgmateriale til udviklingshæmmede, der gør det muligt for dem at stemme på et oplyst grundlag. Kilde: TNS Gallup for LEV, 2011

 • Omkostninger ved at lave tilgængelig hjemmeside:
  ”Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed” fra 2012 konkluderer bl.a., at der typisk ikke er nogen eller meget små udgifter forbundet med at gøre webredigeringssystemer (CMS) tilgængelige. Der skal dog afsættes midler til krav og test vedrørende webtilgængeligheden af et CMS på 30.000 til 50.000 kr. i engangsudgifter. (Kilde: IT- og Telestyrelsen 2011)