Handicapværksteder

Der kan etableres ”handicapværksteder”, hvor skoleklasser kan opleve og blive undervist i, hvad det vil sige at have forskellige handicap og møde personer, der selv har et handicap. Værkstederne kan også have et sanseunivers, hvor eleverne på egen krop kan opleve, hvordan det er at have et handicap og afprøve hjælpemidler.

Eksempelvis:

  • ”Kom rundt med bevægelsesbesvær!” – Den enkelte skal forcere forskellige ramper, kanter, trapper og ujævne underlag med kørestol, krykker, stok eller gangstativ.
  • ”Skræl en kartoffel/pil et æg/smør en mad, med halv håndfunktion” – Personen får handsker på der begrænser føleevne og bevægelighed i hænder.
  • ”Prøv at være ordblind” – Et computerprogram bytter tilfældigt om på bogstaver i en tekst som den enkelte skal forsøge at læse det højt for sine kammerater.
  •  ”Prøv ADHD i 10 minutter” – hvor man eksempelvis skal løse en opgave koncentreret, mens man bliver kildet i nakken med en fjer (inspireret af ADHD-foreningens kampagne ”vild og stille”).

Værkstederne skal svare til de tilbud, der allerede findes på en række andre områder.
Initiativet kan sættes i sammenhæng med initiativet Lån et handicap.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Kommunen kan tage initiativ til et handicapværksted i samarbejde med de lokale handicaporganisationer. Der kan eventuelt også etableres et samarbejde på tværs af kommunerne.
Handicaptilbud, hjælpemiddel-centraler og producenter kan også bidrage til udviklingen af værkstederne og samtidig fremvise de hjælpemidler, der findes til et bredere publikum.

Der kan evt. søges fondsstøtte til at oprette et netværk mellem handicaporganisationer, aktører på handicapområdet og på skoleområdet, som kan udvikle værkstedet. Der kan evt. også søges støtte til indretning af lokaler mm. 

INSPIRATION

Der findes lignende tilbud inden for andre områder. Et godt eksempel er Energi og Vandværkstedet

Man kan også lade sig inspirere af ADHD-foreningens indskolingskampagne ”vild og stille”

HVOR KOMMER IDEEN FRA

Ideen kommer fra Det Centrale Handicapråds udviklingslaboratorie på Folkemødet. 2015, Bornholm.