Støttekammerater

Den enkelte skole kan udvikle et koncept, hvor elever uden handicap kan hjælpe elever med særlige behov i, og uden for timerne. Disse støttekammerater kan eksempelvis hjælpe deres klassekammerater med konkrete hverdagsopgaver, de er udfordret omkring.

Det kan være;

  • At blive taget godt imod om morgenen.
  • At få hjælp til at løse opgaver.
  • At deltage i skoleaktiviteter der ellers kunne være en udfordring, på grund af et handicap.

Ligesom i skolepatruljen, kan der også laves et årligt eksklusivt arrangement for eleverne med særlige behov og deres støttekammerater, så det bliver gjort til en god social oplevelse, for begge parter, at tilbyde sin hjælp til andre og at modtage hjælp i skolen.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Målgruppen for initiativet er elever med og uden særlige behov og til dels deres forældre og omgangskreds. De enkelte skoler kan selv tage initiativ til en støttekammeratordning, fx på forslag fra forældre eller elever.

Forældrene kan samarbejde med skolen om at identificere, hvilke opgaver deres barn kunne have brug for og hvilken form for hjælp deres barn evt. kunne give i løbet af skoledagen.

INSPIRATION

Konceptet ”Little helpers” som er et initiativ fra en privatskole i London, der netop skaber forbindelser mellem elever med handicap eller særlige behov og andre elever som kan hjælpe. 

HVOR KOMMER IDEEN FRA

Ideen kommer fra det brugerinput Det Centrale Handicapråd modtog i forbindelse med den Digitale Høring på Tag Del i 2015.