Viden om handicap

Hvem er mennesker med handicap?

Cover til pjecen Mennesker med handicap i Danmark

I Det Centrale Handicapråd arbejder vi for, at mennesker med handicap er en del af samfundet på lige fod med alle andre. For mennesker med handicap har baggrunde, forudsætninger og livsbaner, som kan være lige så forskellige som for alle andre mennesker. Men ét fællestræk gør sig gældende for de fleste mennesker med handicap: I løbet af livet opstår der forskellige forhindringer, som spænder ben for, at de kan deltage på arbejdsmarkedet, i kulturlivet, i sportsforeninger, etc. 

Et mere inkluderende samfund skaber ikke sig selv. Det kræver, at der er opmærksomhed på, hvordan vi kan indrette samfundet, så flest muligt kan deltage. Og det kræver, at der findes tilgængelig viden om mennesker med handicap, som kan danne grundlag for alle de beslutninger, der har indflydelse på livet for de fleste af os.

 

Pjece samler tal og viden
Derfor har vi udarbejdet en pjece, hvor vi har samlet vigtig viden om mennesker med handicap inden for forskellige områder i samfundet. Det har vi gjort, fordi vi gerne vil hjælpe beslutningstagere i forskellige sammenhænge til at tænke mennesker med handicap ind i beslutninger og løsninger, som berører mennesker med handicap. Men der har manglet et samlet overblik over den eksisterende viden på handicapområdet.

Pjecen er sendt til alle folketingsmedlemmer, ministre samt alle landets kommunalbestyrelser og kommunale handicapråd. For indretningen af vores samfund sker både på Christiansborg, hvor politikerne tager beslutninger, som berører alle danskere, og ude i kommunerne, hvor der tages beslutninger om eksempelvis placeringen af busstoppesteder, hvordan den lokale folkeskole gøres mere inkluderende, og hvilke digitale løsninger borgerne skal benytte sig af i kontakten med kommunen – beslutninger, der kan være essentielle for vores liv og hverdag.

 

”Jeg underviser blandt andet studerende i tilgængelighed til byggeri og har ofte manglet informationsmateriale, som kan sætte undervisningen i relief. For de færreste tænker over, at en forkert placeret døråbner eller en manglende elevator har stor betydning for, om man kan deltage eller ej – og om man føler sig velkommen. Og jeg er ikke i tvivl om, at ingen ønsker at ekskludere på grund af manglende omtanke. Derfor var det en øjenåbner for mange af mine studerende at læse rådets videnspjece." 
Lone Sigbrand, rådsmedlem og rådgiver i Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

 

 

Få pjecen

Hvis du er studerende, fagprofessionel, arbejder med mennesker med handicap eller handicappolitik, er pjecen også relevant for dig. Du kan downloade den som pdf eller word-fil via dette link: http://dch.dk/content/publikationer