Liselotte Hyveled bliver ny formand for Det Centrale Handicapråd

Børne- og socialminister Mai Mercardo har udpeget Vice President i Novo Nordisk Liselotte Hyveled som ny formand for Det Centrale Handicapråd. Liselotte kommer med erfaring fra bestyrelsesposter og diverse chefstillinger i Novo Nordisk.

Liselotte Hyveled har bl.a. stået i spidsen for ”Project Opportunity”. Et projekt, der skaber plads og rum til medarbejdere med handicap på autismespektret. Herigennem har hun medvirket i DR-programmet ”De skjulte talenter”, der har været med til at skabe debat om, hvordan personer med handicap kan deltage aktivt på arbejdsmarkedet og bidrage til samfundet med det, de hver især kan.

Om sin udvælgelse til formandsposten siger Liselotte Hyveled:
”Jeg er utroligt glad og ydmyg over at blive bedt om at påtage mig rollen som formand for Det Centrale Handicapråd, og jeg glæder mig rigtig meget til at kaste mig over opgaven. Det er bestemt en opgave, jeg brænder meget for. Jeg er særligt optaget af, hvordan vi kan nedbryde fordomme om personer med handicap, sådan at flere kan få lov til at bidrage til samfundet med det, de kan og få en positiv mening med livet generelt.”

Ministeren lægger vægt på erfaring fra det private erhvervsliv

I udvælgelsen af Liselotte Hyveled har ministeren lagt vægt på hendes ledelseserfaring fra erhvervslivet og ballast som bestyrelsesmedlem.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

”Det Centrale Handicapråd spiller en vigtigt rolle som rådgiver for regeringen. Derfor er jeg glad for, at vi nu får en kapacitet som Liselotte Hyveled til formand. Med sin erfaring som erhvervsleder fra Novo Nordisk, hvor hun også har været initiativtager til at etablere en bæredygtig model for inklusion af mennesker med autisme, vil hun kunne styrke rådets fokus på et vigtigt område, nemlig handicappedes deltagelse på arbejdsmarkedet. Det fokus er væsentligt, så vi kan blive endnu bedre til at få mennesker med handicap i arbejde. Der er meget at tage fat på. Jeg ser frem til samarbejdet.

Det Centrale Handicapråd indledte en ny rådsperiode i januar 2018. Og Liselotte Hyveled tager over som formand efter Dan Boyter, der fratrådte umiddelbart efter rådsperiodens begyndelse.

 

Dato: 

Mandag, 14 maj, 2018

Billede: