Formanden mener

 

6. februar 2018:

Thorkild Olesen konstitueres som DCH-formand

Børne- og socialminister, Mai Mercado, konstituerer Thorkild Olesen som formand for Det Centrale Handicapråd, indtil der er udpeget en ny formand for rådet. 
 
Siden 19. januar har Det Centrale Handicapråd stået uden formand, da Dan Boyter valgte at trække sig fra posten.
 
Børne- og socialministeren har nu udpeget Thorkild Olesen som konstitueret formand. Thorkild Olesen er formand for Danske Handicaporganisationer og sad som næstformand i Det Centrale Handicapråd i sidste rådsperiode. Han har derfor god indsigt i rådets rolle og opgaver, og valget faldt naturligt på ham.
 

Thorkild Olesen har følgende kommentar i anledning af udpegningen:

”Det Centrale Handicapråd står i en helt særlig situation uden formand. For mig er det vigtigt, at rådet fortsat er handlekraftigt i overgangsperioden til Børne- og socialministeren har udpeget en ny formand. Jeg har derfor sagt ja til at fungere som konstitueret formand og vil den kommende tid prioritere denne opgave, men samtidig vil jeg selvfølgelig fortsat passe min post som formand for Danske Handicaporganisationer og primært udtale mig i aktuelle sager med denne kasket på.”

                                                                       

                                                                     Thorkild Olesen

 

19. januar 2018:

Dan Boyter træder tilbage som formand

[Pressemeddelelse udsendt af Dan Boyter 19. januar 2018]

Dan Boyter træder tilbage som formand for Det Centrale Handicapråd

Udflytningen af Det Centrale Handicapråd fra København betyder væsentlige ændringer i forhold til den formandsopgave, som Dan Boyter blev hentet til. Derfor har Pressalit-direktøren med umiddelbar virkning besluttet at overlade posten til en ny person.

I onsdags fremlagde regeringen sin plan for udflytning af en række statslige arbejdspladser. Sekretariatet for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd er blandt de instanser, der er udset til at skulle flytte.

Direktør Dan Boyter fra Pressalit A/S blev for kort tid siden udpeget til formandsposten i Det Centrale Handicapråd. Han stod for at skulle tage fat på formandsarbejdet, men de ændrede vilkår har – efter svære overvejelser – fået ham til at meddele Børne- og socialminister Mai Mercado, at han trækker sig som formand.

”Jeg havde glædet mig meget til formandsopgaven i Det Centrale Handicapråd, og det er ærgerligt at skulle forlade posten, inden jeg rigtig har fået lejlighed til at gå i gang med arbejdet. Men nu har jeg desværre måttet erkende, at opgaven er markant ændret, da formandsarbejdet i den kommende periode får et stort internt fokus, som handler om at håndtere flytningen af sekretariatet med alt, hvad det indebærer,” fortæller Dan Boyter.

Brænder for handicappolitikken
Dan Boyter understreger, at hans beslutning ikke er begrundet i politisk uenighed eller i den nye placering af sekretariatet:

”Jeg er enig i den overordnede den politiske vision om Bedre Balance II, og jeg har både forståelse og sympati for idéen om at skabe flere statslige arbejdspladser rundt omkring i Danmark. Men det er kun få uger siden, jeg blev spurgt om at gå ind i en formandspost, hvor opdraget var at rådgive regeringen og Folketinget i handicapspørgsmål - og igennem dette fremme forholdene for alle handicappede i Danmark. Det er en udfordring, jeg brænder for og har et stærkt fagligt grundlag for at løfte. De ændrede betingelser vil for mig at se dog komme til at overskygge den vigtige opgave med at skabe handicappolitiske forbedringer, og derfor har jeg taget den svære beslutning om at overlade formandsrollen til en anden,” siger han.

Yderligere information:
For kontakt til og kommentarer fra Dan Boyter – kontakt venligst seniorrådgiver Thomas Mandrup, mobil 2715 7092.