Formanden mener

 

19. januar 2018:

Dan Boyter træder tilbage som formand

[Pressemeddelelse udsendt af Dan Boyter 19. januar 2018]

Dan Boyter træder tilbage som formand for Det Centrale Handicapråd

Udflytningen af Det Centrale Handicapråd fra København betyder væsentlige ændringer i forhold til den formandsopgave, som Dan Boyter blev hentet til. Derfor har Pressalit-direktøren med umiddelbar virkning besluttet at overlade posten til en ny person.

I onsdags fremlagde regeringen sin plan for udflytning af en række statslige arbejdspladser. Sekretariatet for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd er blandt de instanser, der er udset til at skulle flytte.

Direktør Dan Boyter fra Pressalit A/S blev for kort tid siden udpeget til formandsposten i Det Centrale Handicapråd. Han stod for at skulle tage fat på formandsarbejdet, men de ændrede vilkår har – efter svære overvejelser – fået ham til at meddele Børne- og socialminister Mai Mercado, at han trækker sig som formand.

”Jeg havde glædet mig meget til formandsopgaven i Det Centrale Handicapråd, og det er ærgerligt at skulle forlade posten, inden jeg rigtig har fået lejlighed til at gå i gang med arbejdet. Men nu har jeg desværre måttet erkende, at opgaven er markant ændret, da formandsarbejdet i den kommende periode får et stort internt fokus, som handler om at håndtere flytningen af sekretariatet med alt, hvad det indebærer,” fortæller Dan Boyter.

Brænder for handicappolitikken
Dan Boyter understreger, at hans beslutning ikke er begrundet i politisk uenighed eller i den nye placering af sekretariatet:

”Jeg er enig i den overordnede den politiske vision om Bedre Balance II, og jeg har både forståelse og sympati for idéen om at skabe flere statslige arbejdspladser rundt omkring i Danmark. Men det er kun få uger siden, jeg blev spurgt om at gå ind i en formandspost, hvor opdraget var at rådgive regeringen og Folketinget i handicapspørgsmål - og igennem dette fremme forholdene for alle handicappede i Danmark. Det er en udfordring, jeg brænder for og har et stærkt fagligt grundlag for at løfte. De ændrede betingelser vil for mig at se dog komme til at overskygge den vigtige opgave med at skabe handicappolitiske forbedringer, og derfor har jeg taget den svære beslutning om at overlade formandsrollen til en anden,” siger han.

Yderligere information:
For kontakt til og kommentarer fra Dan Boyter – kontakt venligst seniorrådgiver Thomas Mandrup, mobil 2715 7092.

 

 

4. januar 2018:

Godt nytår!

Nytår er den tid på året, hvor mange starter på en frisk. Det er tid til nye drømme og nye udfordringer. Jeg har selv valgt at sige ja til en spændende udfordring, nemlig at stå spidsen for Det Centrale Handicapråd. Det glæder jeg mig meget til. For der ligger en vigtig opgave foran os med at skabe de bedste vilkår for mennesker med handicap i samfundet. Ligesom alle andre skal mennesker, der har et handicap, have mulighed for at udvikle sig, tage en uddannelse, få et arbejde og have et indholdsrigt fritidsliv.

Jeg indrømmer, at det ikke findes nogen simple løsninger. Men jeg vil gøre mit ypperste for, at rådet forsat er en skarp og konstruktiv spiller på det handicappolitiske område. Vi skal råbe op, når udviklingen går i den forkerte retning, vi skal være løsningsorienterede i vores tilgang, og vi skal rose gode tiltag og lade os inspirere af andre. Jeg har en masse nyt at lære på området, men samtidig kommer jeg til rådet med erfaring som direktør for virksomheden Pressalit A/S og et stærkt engagement i en række sociale organisationer. Jeg ser indsigten i både erhvervslivet og det sociale område som en fordel. For der er brug for samarbejde på kryds og tværs, hvis samfundet skal indrettes, så det bliver godt at leve i med et handicap. Jeg ser frem til at tage fat på opgaven – og er altid lydhør, hvis I har kommentarer eller gode idéer til rådets arbejde!