Formanden mener

 

16. august 2018:

Skal mennesker med og uden handicap gå på hver deres højskoler i fremtiden?

Ny lovgivning kan betyde, at mennesker med og uden handicap kommer til at gå på hver deres højskoler. Det er ikke sådan vi nedbryder fordomme. 

Vores folkehøjskoler er et mødested for alle mennesker fra alle dele af samfundet. Her mødes man på tværs af baggrund og uddannelse, danner venskaber for livet, lærer af lyst og opdager, at verden er mere mangfoldig, end man måske gik og troede. 

Her nedbrydes fordomme, også for og om mennesker med handicap. Desværre ser det ud til at mennesker med handicap vil få sværere ved at komme på højskole i fremtiden, hvis Kulturministeriets nye lovforslag om ændring af lov om folkehøjskoler bliver vedtaget.

Som reglerne er i dag, kan mennesker med handicap søge om at komme på højskole som alle andre. Den enkelte højskole kan så få penge til f.eks. at få ekstra praktisk hjælp, en it-rygsæk, hvis man er ordblind, en ekstra lærer i nogle timer eller højskolen kan lave en mentor-ordning.

Det ligger flot i tråd med et af de vigtigste handicappolitiske grundprincipper i Danmark, nemlig princippet om kompensation. Det betyder, at mennesker med handicap får hjælp til at deltage i samfundet på lige fod med alle andre.

Nu vil Kulturministeriet ændre reglerne for, hvordan den enkelte højskole kan få dækket de udgifter, der er forbundet med at have elever med handicap på højskolen.

Man synes åbenbart, at den nuværende ordning er administrativt tung at danse med og vil i stedet give et fast årligt tilskud på 60.000 kr., som lægges oven i skolernes grundtilskud. Jeg er stor tilhænger af at fjerne administrative tunge processer, men midlerne skal selvfølgelig bruges det rigtige sted. Når pengene udbetales som et samlet tilskud synes jeg, at det bliver spændende at se, om beløbet rent faktisk bliver brugt på at hjælpe den enkelte elev med handicap. Jeg mener, at der er en fare for, at de kan glide ind i det store budget.

Mit skrækscenarie er, at vi får en opdeling af personer med og uden handicap på de enkelte højskoler. Så kan mennesker med handicap gå på få, særlige højskoler, der har som deres særlige mission at tage mod elever med handicap. Det regner jeg med, at de vil blive ved med, selv om de kan imødese lavere satser. Alle andre kan så gå på de øvrige højskoler.

For mig at se er det et stort tilbageskridt og langt fra ideen om, at den bedste måde at nedbryde fordomme og gøre os alle til mere rummelige mennesker er, når vi møder hinanden i al vores forskellighed. 

 

13. juli 2018:

De 5 vigtigste tweets fra den sidste måned

Her kan du læse de 5 vigtigse tweets fra Det Centrale Handicapråds formand Liselotte Hyveled fra den sidste måned. 
Det har været en travl måned for den nye formand, og hun er kommet vidt omkring på den handicappolitiske bane. 

1) Liselotte satte fokus på ny banebrydende forskning indenfor psykiske handicap

"Ny undersøgelse viser at autisme, skizofreni og andre psykiske handicap er genetisk beslægtede. Vigtigt at Danmark tager del i banebrydende forskning i psykiske handicap #dkpol #dkhandicap
https://www.denoffentlige.dk/ny-forskning-psykiske-sygdomme-har-faelles-...

2) Hun slog et slag for økonomisk ymyndiggjortes stemmeret med et debatindlæg i Jyllandsposten

"Stemmeret til alle. Også mennesker med handicap - giv de økonomisk umyndiggjorte stemmeret inden næste valg. Det er min opfordring til folketingets partier i @JPdebat i dag #dkhandicap #dkpol https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10708055/stemmeret-til-alle-inden-naeste-valg/ …"

3) Hun satte fokus på mennesker med handicaps plads på arbejdsmarkedet

"Tak @jacobnossell for vigtig og relevant debat. Enig, et rummeligt arbejdsmarked handler ikke kun om lovgivning. Kontakt mellem viksomhedder og personer med handicap samt tilstedeværelse på arbejdsmarkedet også. En rejse foran os venter #dkpol #dkhandicap https://www.information.dk/debat/2018/06/ja-faktisk-gerne-vaere-chef-ogsaa-handicap?lst_frnt"

4) Og så blev hun interviewet til altinget om Det Centrale Handicapråds udflytning til Brovs i Nordjylland

"Udflytning af @handicapraad bliver en udfordring. Men den vil jeg gerne løfte. Mennesker med handicap har sager der skal tales, uanset om det er fra Bredgade eller Brovst. Jeg fortæller om min nye formandspost i @altingetdki dag #dkpol #dkhandicap
https://www.altinget.dk/udflytning/artikel/ny-formand-for-det-centrale-handicapraad-placering-goer-formandsposten-mere-vanskelig-for-folketinget-sidder-jo-ikke-i-brovst"

5) Og ikke mindst fremhævede hun postive historier om mennesker med handicap, der klarer sig godt i samfundet - til trods for mange udfordringer. 

"Den her historie gør mig virkelig glad. Tak til den lille VVS- virksomhed, der tog den chance og det ansvar og hjalp Martin til at få et bedre liv. Jeg er sikker på at langt flere virksomheder vil og kan gøre det samme.  #dkhandicap #dksocial
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/mit-job-har-givet-mig-livsmode...

Følg Det Centrale Handicapråds formand Liselotte Hyveled på Twitter.