Nyhedsarkiv

Den seneste tid har der været meget debat om regeringens udspil til et diskriminationsforbud, der skal gælde for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd ser forbuddet som et vigtigt skridt i den rigtige retning, da det sender et klart signal om ligebehandling, respekt og tolerance. I sit høringssvar understreger rådet dog vigtige elementer, der er afgørende for, om forbuddet får den ønskede effekt:

(26. september 2017)

Mandag den 4. september holdt Det Centrale Handicapråd sammen med KL og Danske Handicaporganisationer et dialogmøde for en række kommunale handicapråd.

(6. september 2017)

I alt 820.000 danskere har jobs med relativt mange opgaver, der kan løftes af robotter og andre digitale løsninger,

(10. juli 2017)

Socialministeriet har netop offentliggjort ’Socialpolitisk Redegørelse 2017’, der kortlægger den socialpolitiske indsats i Danmark.

(23. juni 2017)

Tirsdag d. 6. juni gæstede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen rådsmødet for at fremlægge sine visioner for, hvordan flere mennesker med handicap kommer på arbejdsmarkedet.

(13. juni 2017)

Igen i år deltager Det Centrale Handicapråd i Folkemødet. Vi synes, det er vigtigt at sætte handicappolitiske spørgsmål på dagsordenen og diskutere, hvordan vi finder de bedste løsninger for mennesker med handicap, så alle bliver inkluderet i samfundet og får størst mulig livskvalitet.

Her kan du læse mere om de debatter, som rådets formand, Anette Laigaard, deltager i.

Vi håber, du har lyst til at kigge forbi!

 

Torsdag d. 15. juni, kl. 14.30 – 15.30

Debat: Få de rette kompetencer i spil - for mennesker med handicap!

(6. juni 2017)

SFI offentliggjorde 30. maj en ny rapport om handicap, beskæftigelse og uddannelse. Rapporten viser blandt andet, at der er potentiale for at få flere mennesker med handicap i job. Det Centrale Handicapråd mener, at bedre kendskab til kompensationsordninger og bekæmpelse af fordomme er vejen frem, hvis det skal lykkes.

Formand, Anette Laigaard, udtaler:

(30. maj 2017)

Formand for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard er bekymret over de lempelser af kravene til tilgængelighed, som boligministeren har foreslået i sin revidering af bygningsreglementet.

(17. maj 2017)

Transport-, bygnings og boligminister, Ole Birk Olesen, vil ophæve kravet om niveaufri adgang til nybyggede parcelhuse - og dermed gøre livet langt mere besværligt og isoleret for mennesker med handicap, der ikke vil kunne komme ind i disse huse.

(17. maj 2017)
Beskæftigelse stod højt på dagsorden, da Det Centrale Handicapråd mødtes torsdag d. 4 april.

Rådsmødet blev afholdt hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der også indledte mødet med at holde et oplæg om deres indsats for at få flere mennesker mad handicap i job.

(8. april 2017)

Sider