Nyhedsarkiv

Beskæftigelse og nye temaer for 2017 var på dagsordenen, da rådet torsdag den 8. december samledes for sidste gang i dette år.

(9. december 2016)

FN’s internationale handicapdag 3. december

(5. december 2016)

Nu kan du tilmelde dig Det Centrale Handicapråds årsmøde om fordomme om handicap 7. februar. 

Kom og få gode ideer til, hvordan du kan være med til at bekæmpe fordommene lokalt. Vi glæder os til at se dig. 

Der er et begrænset antal pladser. 

Læs mere her

(5. december 2016)

Sekretariaterne for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd er flyttet sammen og har fået fælles chef. Vi er organiseret som et sekretariat med to sekretariatsfunktioner. Vi har søgt en erfaren sekretariatskoordinator med ansvar for betjeningen af Frivilligrådet, så rådet får det bedste fundament for at styrke det frivillige sociale arbejde. Stillingen er samtidig souscheffunktion for Frivilligrådets og Det Centrale Handicapråds samlede sekretariat.

Ansøgningsfristen udløb 8. december 2016. 

(21. november 2016)
Illustration af diskrimination

Fordomme forhindrer ofte mennesker med handicap i at deltage fuldt og helt i samfundet.

Hvordan kan du være med til at bekæmpe fordommene lokalt som medlem af et kommunalt handicapråd, formand i idrætsforeningen eller som spejderleder?

Kom og bliv klogere på det, når Det Centrale Handicapråd holder årsmøde 7. februar 2017.

(14. november 2016)
Kronikken i Politiken

Formand for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard, gør op med silo-tænkningen på handicapområdet i dagens Politiken. 

"Er det rimeligt, at man skal kæmpe med systemet, når man i forvejen kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen?" Spørger Anette Laigaard i dagens Politiken. Hun foreslår, at vi begynder at fokusere på borgernes livskvalitet i stedet for enøjet at kigge på beskæftigelse og uddannelse.

Læs kronikken hos Politiken (kun for abonnenter)

(14. september 2016)
Social- og indenrigsminister Karen Ellemann

Sekretariaterne i Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd har fået fælles chef pr. 1. august og flytter sammen i løbet af efteråret. Men der er ikke tale om en spareøvelse, forsikrer social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) i et interview med Altinget. Tanken at styrke begge råd, forklarer ministeren. 

”Ved at give rådene en fælles adresse og en fælles sekretariatschef får vi frigivet nogle midler, som kan styrke rådenes faglige arbejde,” siger Karen Ellemann. Hun understreger, at de to råd også fremover skal have separat og uændret økonomi.

(25. august 2016)
Formand for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard.

Et nyt SFI notat viser, at eleverne i folkeskolen trives med inklusion. Positivt og vigtigt at inklusionen går bedre, siger formand for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard.

Det går godt med elevernes trivsel i folkeskolen. Det gælder både de inkluderede børn, hvoraf mange har handicap, og deres klassekammerater, viser notatet.

(17. august 2016)
Ny sekretariatschef for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet, Ulrik Kampmann.

Sekretariaterne for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd flytter sammen og får ny fælles chef. Rådene beholder deres separate opgaver og bevillinger. Ny sekretariatschef for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd bliver 44-årige Ulrik Kampmann, som er startet 1. august.

De to råd bevarer hver deres opgaver og separate bevillinger, men det nye samarbejde skal styrke det faglige fællesskab med en fælles adresse og altså også en fælles sekretariatschef. 

(9. august 2016)

Det Centrale Handicapråds formand Anette Laigaard er på Folkemødet på Bornholm, hvor hun debatterer forhold for mennesker med handicap.

Kom og hør hvad Anette Laigaard har at sige om Serviceloven, handicap på arbejdsmarkedet og brugerinddragelse i følgende debatter:

(14. juni 2016)

Sider