Nyhedsarkiv

Forsiden på Det Centrale Handicapråds årsberetning for 2014 og 2015.

Hvad kan vi gøre ved tillidskløften mellem mennesker med handicap og kommunen?

Hvad stiller vi op med den lille gruppe børn, som oplever at inklusion i folkeskolen er en hård udfordring?

Hvordan får vi flere mennesker med handicap i arbejde?

Det er nogle af de spørgsmål, som Det Centrale Handicapråd prøver at besvare i rådets nye årsberetning for 2014 og 2015.

(14. januar 2016)
Rød pen sætter kryds i kalenderen 2. februar

Det er hovedtemaet, når Det Centrale Handicapråd holder årsmøde den 2. februar 2016. Det sker på Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg.

I 2016 er det ti år siden FN’s handicapkonvention blev vedtaget i FN. Det er også ti år siden, det blev lovpligtigt for kommunerne at oprette kommunale handicapråd. Mens handicapkonventionen er rettighedsbaseret, er handicaprådene dialogbaserede. Hvilke resultater kan man opnå med de to tilgange og hvordan skaber vi de bedste resultater i fremtiden?

(30. oktober 2015)
Deltagere på Handicapidrættens Videnscenters ressourceforløb spiller spil på internat

Rådet har holdt rådsmøde. Blandt andet med beskæftigelse og ressourceforløb på dagsordenen.

En ridetur, besøg på socialøkonomiske virksomheder, maleøvelser og musik. Det har været nogle af grundstenene i Handicapidrættens Videnscenter samarbejdsprojekt Ressourceforløb, som rådsmedlem Kristian Jensen fra Handicapidrættens Videnscenter fortalte de øvrige medlemmer af rådet om på mødet i dag.

(4. september 2015)

Det Centrale Handicapråd inviterer alle til at komme med idéer, der kan nedbryde fordomme om handicap.

(31. august 2015)

Ti unge frivillige skal nedbryde fordomme om handicap, når de holder workshops for 8. og 9. klasser.

(24. august 2015)

En stigende del af planlægningen og bestilling af rejser foregår på nettet eller via apps på smartphones. Bus- tog-, taxi- og flyselskaberne har flyttet en stor del af deres kommunikation til digitale platforme som hjemmesider og apps og forventer, at kunderne kan finde informationen selv. Men kan mennesker med handicap bruge de digitale løsninger og finde de informationer de har brug for, når man for eksempel skal have hjælp til at komme op i toget eller er blind og gerne vil bestille en taxi?

(18. juni 2015)

Igen i år gik vi i dialog om vigtige emner for mennesker med handicap: Fordomme, holdninger, diskrimination og tilgængelighed.

(18. juni 2015)

De færreste er nok klar over, at borgere, som er under § 6-værgemål, pr. automatik mister deres stemmeret.

(29. maj 2015)

Borgere med handicap og sagsbehandlere har meget forskellige opfattelser af deres samarbejde. Det viser en ny undersøgelse fra Det Centrale Handicapråd, som 1.424 borgere og sagsbehandlere har svaret på.

Meget tyder ifølge undersøgelsen på, at kommunerne skal gøre mere for at sætte sig ind i, hvordan borgere med handicap oplever kontakten og dialogen med kommunen. Det gælder blandt andet borgernes oplevelse af, hvor meget de har indflydelse på deres egne sager, og deres oplevelsen af, om sagsbehandlerne har den fornødne viden om borgernes specifikke handicap.

(28. maj 2015)

Se nye materialer til bedre inklusion i folkeskolen – for skolebestyrelser, forældre og skolens ansatte.

(28. april 2015)

Sider