Bent Madsen

Direktør i Boligselskabernes Landsforening

Indstillet af Boligselskabernes Landsforening

Foto af Bent Madsen, direktør i Boligselskabernes Landsforening

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Danmarks almene boliger bygger på en grundtanke om, at alle mennesker skal have et ordentligt sted at bo. Det gælder uanset indkomst, alder og eventuelt handicap. Derfor omfatter de almene boliger også familieboliger, ungdomsboliger, bofællesskaber og ældre- og handicapegnede boliger. Sigtet med den danske model for almene boliger er blandede boligområder, hvor den boligsociale opgave løses ved, at mange forskellige typer af mennesker bor dør om dør. Det sikres ved nybyggeri og de mange renoveringer, hvor der også er et særligt fokus på en blandet beboersammensætning og på tilgængelighed.
Det ligger så at sige i de almene boligers DNA, at forskellighed er en ressource, og hjælpsomhed og godt naboskab er normen. Derfor ser jeg det som helt naturligt og oplagt, at Danmarks almene boliger engagerer sig aktivt i handicapområdet og arbejdet i Det Centrale Handicapråd.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Mit håb er helt overordnet, at Det Centrale Handicapråd bidrager til at bedre livskvaliteten for handicappede. Det er et ambitiøst håb, som skal nås gennem, at rådet sætter centrale problemstillinger til debat. Her er temaer om samspillet mellem velfærdssamfundet og civilsamfundet oplagte. Hvordan kan civilsamfundet medvirke til at styrke effekten af de forpligtelser og indsatser, som velfærdssamfundet står for? Hvordan kan der skabes rammer, så det fremmer nye innovative løsninger? Mit håb er, at rådet kan medvirke til at løfte denne spændende og komplicerede debat.