Christian Sølyst

Konsulent i LO

Indstillet af Landsorganisationen i Danmark

Foto af Christian Sølyst, konsulent i LO

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

LO arbejder for, at arbejdsmarkedet gøres mere rummeligt. Både til gavn for samfundet og til gavn for den enkelte. Derfor håber jeg, at jeg via min deltagelse i Det Centrale Handicapråd kan medvirke til, at flere handicappede kommer i beskæftigelse.
Derudover ønsker jeg at fremme et Danmark med en høj sammenhængskraft. I den forbindelse er der behov for, at den sociale inklusion øges. Jeg tror, at ved at inkludere handicappede mere i samfundet vil den sociale inklusion øges, og samfundets sammenhængskraft vil også dermed øges.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Det er mit håb, at Det Centrale Handicapråd kan medvirke til at sikre, at handicappede deltager i samfundet på lige fod med den øvrige del af samfundet.