Henning Gade

Repræsentant for Dansk Arbejdsgiverforening

Indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Jeg er med i Det Centrale Handicapråd, fordi jeg er udpeget som repræsentant for Dansk Arbejdsgiverforening med henblik på at kunne bringe arbejdsgivernes ekspertise på handicapområdet ind i drøftelserne om bl.a. beskæftigelse til handicappede på arbejdsmarkedet og på områder, der påvirker handicappedes beskæftigelse i virksomhederne.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Der er mit håb, at rådet formår at hæve sig op over udelukkende at varetage sektorinteresser og søger at påvirke integrationen af handicappede i samfundet. Det være sig i uddannelsessystemet og beskæftigelsessystemet og ved mulighederne for at deltage i samfundet. Det er efter min vurdering afgørende, at rådet har en praktisk og realistisk tilgang til integrationen af handicappede.
Endvidere håber jeg, at rådet har held med at påvirke den offentlige mening omkring handicappede, så integrationsmulighederne i samfundet forbedres.