Ingen formand p.t.

Formand for Det Centrale Handicapråd

Udpeget af Børne- og Socialministeren

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Tekst på vej. 
 

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Tekst på vej.