Jette Myglegaard

Tidligere formand for ADHD-foreningen

Indstillet af Danske Handicaporganisationer

Foto af Jette Myglegaard, formand for ADHD-foreningen

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Alle mennesker har ret til at få et ordentligt liv, men ikke alle er givet de samme forudsætninger.  Vi har alle et ansvar for at medvirke til at give lige muligheder.  I Det centrale handicapråd har vi et særligt ansvar, en vigtig opgave. Når jeg ser, hvordan mennesker med handicap af enhver art igen og igen bliver overset eller tilsidesat, hvordan de ikke bliver mødt eller anerkendt for og med deres vanskeligheder, og hvordan den støtte og hjælp, der kunne gøre en stor forskel, ofte udebliver, og når det indimellem tillades, at mennesker med handicap ”bundtes” og gøres overflødige - så ved jeg, at det arbejde, Det Centrale Handicapråd laver, er både nødvendigt og påkrævet.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Repræsentationen i sammensætningen af rådet går på tværs af et livsforløb og gør, at mange facetter af livet berøres. Og det er meget nødvendigt, hvis vi skal gøre os håb om at kunne gøre en forskel for de mange mennesker, der lever med et handicap. Virkeligheden er, at vi i Danmark i alt for mange år har været meget optaget af særlige ordninger og særlige forhold for handicappede og på denne måde medvirket til at danne grobund for et meget usympatisk og uklædeligt parallelsamfund. Det er mit håb, at vi gennem rådets sammensætning og det arbejde, vi gør, kan medvirke til at påvirke indstillingen til handicappede, sådan at vi kan påbegynde en reel inklusion på alle områder.
Tænk, hvis det at forholde sig til, hvad det vil sige at være handicappet, var en naturlig del af alles bevidsthed og en del af hverdagen og ikke kun et anliggende for de, der er direkte berørte eller indgår i nærtstående netværk. Den virkelighed vil jeg gerne arbejde for.