John Petersson

Formand i Parasport Danmark

Personligt udpeget af socialministeren

John Petersson

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Kort sagt: Fordi jeg mener, at jeg kan gøre en forskel, være inspirator og åbne øjne og døre til gavn for personer med et handicap.

Jeg blev født i 1970 med misdannelser på både arme og ben og har aldrig fundet ud af hvorfor, så årsagen benævner jeg selv ”naturens luner”. Jeg har hele mit liv set muligheder frem for begrænsninger og overvundet rigtig mange barrierer og udfordringer, som naturligt opstår i en verden, hvor hovedparten af befolkningen ikke har et handicap. Jeg har gennemført en uddannelse som statsautoriseret revisor, arbejdet i revisions- og rådgivningsbranchen i snart 25 år, er virksomhedsejer og investor. Derudover jeg har deltaget i fem Paralympiske Lege og vundet 15 medaljer i svømning, og siden mit karrierestop har jeg været bestyrelsesmedlem i Parasport Danmark (tidligere Dansk Handicap Idrætsforbund) - siden 2005 som næstformand og fra 2018 som formand. Alt dette kombineret med min internationale erfaring som præsident for den Europæiske Paralympiske Komite igennem otte år og medlem af den International Paralympiske Komite igennem fire år har givet mig en bred viden og erfaring, som jeg ønsker at videregive og dele til gavn for personer med et handicap.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Rådet og jeg skal være med til at gøre en forskel i bred forstand. Vi skal i samarbejde og via dialog skabe konkrete, relevante og målbare resultater. Vi skal i fællesskab åbne øjne og døre hos politikere, beslutningstagere og andre relevante personer, således at ingen fremtidige beslutninger træffes uden i det mindste at have vendt indvirkninger og konsekvenser for personer med et handicap. Beslutninger træffes oftest ud fra personens erfaring og viden, og derfor er det yderst vigtigt, at rådet med den brede og omfattende viden og erfaring, som rådet indeholder, får viderekommunikeret og informeret omverdenen om de barrierer og udfordringer, som personer med et handicap støder på igennem livet og særligt i dagligdagen. Vi skal udvikle og skabe forslag til konkrete ændringer, rammer og vilkår til gavn for den fremtidige inklusion og ligebehandling af personer med et handicap i Danmark. Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt, at rådet står sammen, samarbejder og taler med én stærk og kraftig stemme.