Lone Malmborg

Lektor på IT-Universitetet i København

Indstillet af IT-Universitetet i København

Foto af Lone Malmborg, lektor på IT Universitetet i København

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Som forsker i interaktionsdesign har jeg gennem de seneste 10 år arbejdet med at designe teknologi til at forbedre menneskers livskvalitet i hverdagen. I min forskning arbejder jeg tæt sammen med de mennesker, der skal anvende teknologien, ligesom jeg arbejder sammen med forskere fra andre fagområder.

Jeg har samarbejdet med Center for Rehabiliteringsteknik om at designe en mobil læringsomgivelse, som gav kognitivt udfordrede mennesker muligheder for at kommunikere om hverdagsaktiviteter (læs om den mobile læringsomgivelse her).

 

I Københavns Lufthavn har jeg været med til at designe løsninger, som gør det enkelt og trygt for mennesker at navigere rundt i lufthavnen, og som sikrer, at mennesker, som behøver assistance under ophold i lufthaven, på en smidig måde kan få dette. (læs om lufthavns-løsningen her).  

 

Sammen med Københavns Kommunes ældreenhed deltager jeg i to forskningsprojekter – SeniorInteraktion og LevVel Mødestedet - der handler om med teknologi at styrke social interaktion samt mental og fysisk fitness for ældre borgere med udgangspunkt i deres hverdagsliv (Læs om SeniorInteraktion her og læs om LevVel Mødestedet her).

 

Jeg tror på, at mine erfaringer og indsigter fra disse projekter kan bidrage til især forståelsen af, hvordan teknologien bedst kan give et bedre hverdagsliv for mennesker med handicap.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Teknologien fylder stadigt mere i vores samfund og giver både fantastiske muligheder og store udfordringer for os alle. Min ambition er, at Det Centrale Handicapråd sætter større fokus på, hvordan teknologien designes, så den understøtter menneskelig mangfoldighed i den måde, hvorpå vi forstår og anvender den. Det er også min ambition, at Det Centrale Handicapråd vil arbejde for, at de mennesker, der skal bruge teknologien, altid inddrages i udformningen af den.