Maria Bille Høeg

Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening

Indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening

Billede af Maria Bille Høeg, Indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Jeg er medlem af Det Centrale Handicapråd som repræsentant for Dansk Arbejdsgiverforening. Dermed kan jeg bringe arbejdsgivernes viden og erfaringer på handicapområdet ind i drøftelserne om handicappedes beskæftigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet generelt.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Jeg vil arbejde for, at rådet søger at fremme inklusionen af handicappede i samfundet, herunder på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

Efter min vurdering er det afgørende at få reduceret de barrierer, der eksisterer, så mennesker med handicap i højere grad bliver en del af arbejdsmarkedet. Derfor er det mit håb, at rådet har held med at fremme viden og information om handicap og kompensationsmuligheder, så inklusionen i samfundet forbedres.