Rådsmedlemmer

Liselotte Hyveled protrætfoto
Liselotte Hyveled, Formand for Det Centrale Handicapråd
Udpeget af Børne- og Socialministeren
Foto af Thorkild Olesen, formand for Dansk Blindesamfund
Thorkild Olesen, Konstitueret formand for Det Centrale Handicapråd, samt formand for Dansk Blindesamfund og Danske Handicaporganisationer
Indstillet af Danske Handicaporganisationer
Foto af Mogens Wiederholt, direktør for Spastikerforeningen
Mogens Wiederholt, Direktør for Spastikerforeningen
Indstillet af Danske Handicaporganisationer
Janne Sander
Janne Sander , Næstformand i muskelsvindfonden
Indstillet af Danske Handicaporganisationer
Knud Kristensen
Knud Kristensen, Formand for SIND
Indstillet af Danske Handicaporganisationer
Foto af Jette Myglegaard, formand for ADHD-foreningen
Jette Myglegaard, Tidligere formand for ADHD-foreningen
Indstillet af Danske Handicaporganisationer
Protrætfoto af Ulrik Wilbek
Ulrik Wilbek, Borgmester i Viborg Kommune
Indstillet af KL
Protrætfoto af Camilla Aff Bredegaard
Camilla Aff Bredegaard, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland
Indstillet af Danske Regioner
Foto af Lone Sigbrand, rådgiver i Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Lone Sigbrand, Rådgiver i Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Indstillet af Statens Byggeforskningsinstitut
Foto af Bent Madsen, direktør i Boligselskabernes Landsforening
Bent Madsen, Direktør i Boligselskabernes Landsforening
Indstillet af Boligselskabernes Landsforening
Billede af Maria Bille Høeg, Indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening
Maria Bille Høeg, Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening
Indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening
Foto af Christian Sølyst, konsulent i LO
Christian Sølyst, Konsulent i LO
Indstillet af Landsorganisationen i Danmark
Lise Bjørg Pedersen
Lise Bjørg Pedersen, Sekretariatsleder i brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik
Indstillet af DI Transport
Morten Hjelholt
Morten Hjelholt, Lektor på IT-Universitetet
Indstillet af IT-Universitetet
Søren Langager
Søren Langager, Lektor på DPU – Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.
Indstillet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
John Petersson
John Petersson, Formand i Parasport Danmark
Personligt udpeget af socialministeren
Kristian Jensen
Kristian Jensen, Centerleder i Handicapidrættens Videnscenter
Personligt udpeget af socialministeren
Signe Maria Christensen, Observatør fra Børne- og Socialministeriet og kontorchef i kontoret for handicap i Børne- og Socialministeriet
Maria Ventegodt
Maria Ventegodt, Observatør fra Institut for menneskerettigheder og chef for ligebehandling, Institut for menneskerettigheder