Thorkild Olesen

Konstitueret formand for Det Centrale Handicapråd, samt formand for Dansk Blindesamfund og Danske Handicaporganisationer

Indstillet af Danske Handicaporganisationer

Foto af Thorkild Olesen, formand for Dansk Blindesamfund

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Jeg har været synshandicappet hele mit liv og været helt blind siden 1992. Jeg har derfor på egen krop oplevet de barrierer og udfordringer, som mennesker med handicap har i mødet med det samfund, der er indrettet til mennesker uden et handicap. Jeg vil bruge disse erfaringer og de erfaringer, jeg får fra mødet med mennesker med handicap via mit arbejde i Danske Handicaporganisationer og Dansk Blindesamfund, i rådet og derved forhåbentlig sikre færre barrierer og bedre muligheder for samfundsdeltagelse for mennesker med handicap.
 

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Jeg håber, at rådets arbejde på kort sigt vil være med til at åbne beslutningstageres øjne for de samfundsskabte barrierer, som findes, og som forhindrer handicappedes samfundsdeltagelse. På længere sigt er det min ambition, at rådets arbejde skal åbne øjnene hos beslutningstagere og borgere generelt for de muligheder, som vi som mennesker med handicap også er for samfundet, både som arbejdskraft, som samfundsborger og som en del af den mangfoldighed, et samfund jo også er.