Tue Byskov Bøtkjær

Formand for Det Centrale Handicapråd

Personligt udpeget af Socialministeren

Portræt af formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Samfundet skal være for alle, og det er det principielt også i Danmark. Men i praksis er der stadig mennesker, der nægtes fundamentale rettigheder som retten til at stemme, og der er endnu flere, som er forhindret i at deltage i samfundet på lige fod med andre. Det kan skyldes forskellige ting, men for mange hænger det sammen med, at de har et handicap.

Jeg har en stærk tro på værdien af et samfund, der hænger sammen, fordi alle kan være med, og jeg har tidligere arbejdet med blandt andet flygtninge og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Derfor var det naturligt for mig at takke ja, da socialministeren i slutningen af 2010 spurgte mig, om jeg ville være formand for Det Centrale Handicapråd.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Mit helt overordnede mål som formand for Det Centrale Handicapråd er at eliminere begrebet inklusion. God inklusion gør det nemlig overflødigt, at vi overhovedet taler om inklusion. Når der ikke længere er behov for at inkludere, er det jo fordi, ingen længere bliver ekskluderet - og dét er min vision. Vi skal have et samfund, der passer til alle, hvor den enkelte - uanset handicap, seksualitet, religion og alder – kan realisere sine egne ønsker for det gode liv.

En de væsentligste opgaver for rådet er at sætte forholdene for mennesker med handicap på dagsordenen - både i medierne, hos politikerne og i den brede befolkning. Når vi øger bevidstheden om og forståelsen for vilkårene for mennesker med handicap, medfører det forhåbentligt, at folk begynder at se mennesker med fysiske og psykiske udfordringer som muligheder, aktiver og gevinster for samfundet.

Læs Tue Byskov Bøtkjærs blog om handicap