Nyheder

Formand for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard er bekymret over de lempelser af kravene til...

Transport-, bygnings og boligminister, Ole Birk Olesen, vil ophæve kravet om niveaufri adgang til...